Klant | Deltares, Marjolijn Haasnoot
Opdracht | Ontwerp Infographic, Mogelijke gevolgen versnelde zeespiegelstijging.