Opdracht | Eindexamen project
Concept | De journalist heeft invloed op de inhoud van zijn artikel, niet op de vormgeving.
Waar | St. Joost Academie Breda

EE1

EEilseplot.indd